Zzp verpleegkundige – daanbv – Assen

 • Assen

daanbv

Bedrijfsomschrijving
Stel je voor, je begint je dag met een kop koffie terwijl jede eerste zonnestralen je woonkamer binnen ziet vallen. Je opent jeagenda en ziet dat je vandaag start bij een cliënt die je hartheeft gestolen met haar verhalen over vroeger. Mevrouw Jansen, dieondanks haar leeftijd nog steeds een scherpe geest heeft en genietvan jouw gezelschap en zorg.

Nadat jemevrouw Jansen hebt geholpen met haar ochtendroutine, stap je in jeauto richting je volgende cliënt. Onderweg luister je naar jefavoriete podcast, terwijl je geniet van de vrijheid enflexibiliteit die jouw werk als ZZP Verpleegkundige bij Daan metzich meebrengt.

Bij je volgende cliënt,meneer De Vries, zie je meteen dat hij zich vandaag wat mindervoelt. Je luistert naar zijn zorgen, voert een aantalverpleegtechnische handelingen uit en zorgt ervoor dat hij zichsnel weer beter voelt. Jij weet precies wat hij nodig heeft,dankzij je ervaring en betrokkenheid.

AlsZZP Verpleegkundige bij Daan ben je flexibel inzetbaar in dethuiszorg of op diverse zorglocaties. Je mag je voorkeur hiernatuurlijk in uitspreken! Je biedt hoogwaardige zorg enondersteuning aan cliënten, waarbij je altijd streeft naar hetverbeteren van hun kwaliteit van leven. Je bent verantwoordelijkvoor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, hetcoördineren van zorgprocessen en het begeleiden van cliënten en hunnaasten.

Functieomschrijving
BijDaan geloven we dat werk leuk moet zijn. Wij bieden je de vrijheidom je werk zelf in te delen, zodat je kunt doen waar je goed inbent en blij van wordt. Samen creëren we een wereld vol leuke banenen blije gezichten. Bij Daan draait alles om het vinden van dieperfecte match tussen zorgverlener en cliënt, zodat jouw werk meerwordt dan alleen een baan. De beste zorg leveren. Je bent eenpersoon die zich erg verantwoordelijk voelt voor het welzijn en dezorg van de cliënten. Als verpleegkundige ben je verantwoordelijkvoor het begeleiden en behandelen van cliënten. Je kennis van zowelde zorg als mensenkennis, komt goed van pas bij algemene dagelijkslevensverrichtingen en de verpleegtechnische handelingen.Stabiliteit, vertrouwen en socialiteit worden zeer op prijsgesteld. Naast deze verrichten zal elke cliënt het erg op prijsstellen wanneer er een sociaal praatje gemaakt kan worden.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding verpleegkunde(MBO-V of HBO-V)
 • GeldigeBIG-registratie
 • Aantoonbare werkervaring alsverpleegkundige
 • Sterke communicatievevaardigheden en een proactievehouding
 • Zelfstandigheid enverantwoordelijkheidsgevoel
 • Rijbewijs B eneigen vervoer zijn een pré

Arbeidsvoorwaarden
Bij Daangeloven we dat werk leuk moet zijn. Wij bieden je de vrijheid enflexibiliteit om je eigen werk in te delen, zodat je kunt doen waarje goed in bent en blij van wordt. Samen streven we naar de bestezorg voor onze cliënten en een optimale werkervaring voorjou.

 • Een dynamische enafwisselende werkomgeving
 • Flexibele werktijdendie passen bij jouw levensstijl
 • Uitstekendevergoeding en aantrekkelijketarieven
 • Mogelijkheden tot persoonlijke enprofessionele ontwikkeling
 • Ondersteuning vaneen betrokken en enthousiast team
 • Wij nemen defacturatie op ons

Lees hier meer

Deel deze vacature: