Taalondersteuning zoekt vrijwilligers – Humanitas – Assen

  • Assen

Humanitas

Over Taalondersteuning
Humanitas Assen organiseert taalgroepen voor mensen die er moeite mee hebben het Nederlands goed te begrijpen en te spreken. Humanitas verzorgt geen schoolse lessen, maar praktijklessen. Ervaringsgericht leren staat hierbij voorop, door middel van ontmoeting, uitwisseling en stimulerende taaloefeningen.

Op maandag en donderdag zijn er groepsbijeenkomsten, behalve tijdens de schoolvakanties. Aan de hand van diverse thema’s wordt er geoefend, vooral met spreken en luisteren. De groepen worden bezocht door personen met verschillende nationaliteiten en achtergronden. Door deze diversiteit zijn de lessen levendig, dynamisch en leerzaam. Wederzijds respect en een sfeer van vertrouwen en veiligheid vormen hiervoor de basis. 

De verzorging van de bijeenkomsten is geheel in handen van vrijwilligers. Zij zetten zich in voor een gezellige samenkomst, een afgestemd lesaanbod en ondersteuning bij het oefenen. Per keer zijn er minimaal twee vrijwilligers aanwezig

Nieuwe vrijwilligers gezocht
Voor haar taalgroepen zoekt Humanitas nieuwe vrijwilligers die het prettig vinden te werken met mensen uit andere landen en culturen.

Die het bovendien een uitdaging vinden om nieuwkomers meer vertrouwd te maken met het dagelijks Nederlands en hen te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren en de Nederlandse cultuur meer te leren kennen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: