Juridisch medewerker – Matchpartner Werving en Selectie – Assen

 • Assen

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal. Wij vinden het belangrijk om eenduurzame samenwerking aan te gaan en hierbij is gezelligheid en eenklik ook zeker belangrijk, af en toe gezellig lunchen en koffiedrinken met je vaste contactpersoon of sparren over je loopbaan isdan ook geen uitzondering.

Reageerdirect!

Waarom reageren op deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.Voor deze vacature kan je schakelen met Daniëlle van Veen via 06282 48 263 of danielle@matchpartner.nl.

Functieomschrijving

Als juridisch medewerker ga je vooral veel tijdbesteden aan handhaving op het gebied van WABO (zaken2023)/Omgevingswet. Je ondersteunt de vergunningverleners bijjuridische vraagstukken en de toezichthouders bijhandhavingsbrieven. Hierbij bewaak je termijnen en wanneer nodigverzorg jij verder het handhavingstraject.

Daarnaast doe je ook de bezwaar- en beroepsprocedures. Jesluit aan bij overleggen indien nodig. Verder heb je nog taken ophet gebied van privacy. Ten slotte ondersteun je de juridischadviseur Ruimte en Dienstverlening en indien nodig vervang je dejuridisch medewerker handhaving APV/BijzondereWetten.

Functie-eisen

Wie ben jij?

 • Je bent een sociaal persoon die goed contactweet te onderhouden met alle partijen binnen en buiten hetgemeentehuis.
 • Je beschikt over uitstekendecommunicatieve vaardigheden, zowel in woord alsgeschrift.
 • Je hebt een oplossingsgerichtehouding.
 • Je beschikt overovertuigingskracht.
 • Je bentresultaatgericht.
 • Je bentbesluitvaardig.

 

Daarnaast heb jij:

 • Relevant HBO diploma 
 • Minimaal 2 jaar ervaring als juridischmedewerker
 • Actuele kennis van wet enregelgeving zoals de APV/Bijzondere wetten en de Wabo
 • Kennis van de gemeente Assen en de werkwijze is eenpré

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris tot €4752,- (o.b.v. fulltimeconform schaal 9)
 • Reiskostenvergoeding (€0,21per km) of leaseauto
 • 25 vakantiedagen met8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

 

Over deopdrachtgever:

Bij de gemeenteAssen werken betekent bijdragen aan de maatschappij. Samen metongeveer 700 collega’s wordt er dagelijks gewerkt  aan degroei van de gemeente. Dit gebeurt op basis van de principes‘focus, samen en continu verbeteren’. Doordat de gemeente dicht bijde inwoners, ondernemers en partners staan, is ontwikkelingvoortdurend nodig. Dit vraagt om een open vizier, inventiviteit eneen gezonde portie lef. Vanaf medio 2018 is er in Assen ingezet oporganisatieontwikkeling met een programmatische aanpak. Datprogramma is actief geweest tot 2021 en heeft de contouren voor eengemeentelijke organisatie in de tijd waarin we ons bevinden stevigneergezet. Organisatieontwikkeling is een onderdeel van ons werkgeworden waar op allerlei manieren continu aandacht vooris.

Lees hier meer

Deel deze vacature: