Indicatiesteller Jeugd – Matchpartner Werving en Selectie – Assen

 • Assen

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal.
Wij vinden hetbelangrijk om een duurzame samenwerking aan te gaan. Hierbij isgezelligheid en een klik ook zeker belangrijk. Denk daarbij aan afen toe gezellig lunchen en koffie drinken met je vastecontactpersoon of sparren over jeloopbaan.

Reageerdirect!

Waarom reageren naar deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel (Binnen 2 werkdagen) reactie of feedback te geven.Bereikbaar? Zeker. Voor deze vacature kan je schakelen met AngelaTjapkes via 06 344 644 83 ofangela@matchpartner.nl

Functieomschrijving

Je komt te werken in het team Sociaal Domein Buiten.Dit team is één van de drie teams van het Sociaal Domein naastSociaal Domein Binnen en Sociaal Domein Kwaliteit. Samen zijn dezedrie teams verantwoordelijk voor de dienstverlening in het SociaalDomein op het gebied van Jeugd, WMO, Leerplicht en RMC. Het teamBuiten bestaat uit de consulenten WMO, de Indicatiestellers engespecialiseerd casemanagers Jeugd, de trajectbegeleiders RMC, deLeerplichtambtenaren en de regievoerders inburgering. Het grootstedeel van hun werk bestaat uit klantcontact. In dit team werkenongeveer 40 medewerkers.

Je brengt deondersteuningsvraag van jeugdigen en of ouders in kaart en leidt zehierbij naar de meest passende oplossing. Hierbij wordt er eerstgekeken naar de eigen kracht en het sociale netwerk van de inwoner,mogelijkheden in de buurt, via vrijwilligersinstanties of viaalgemene voorzieningen en voorliggende wet- enregelgeving.

Jouwwerkzaamheden:

 • Jevoert (her)indicatiegesprekken met ouders en/of jeugdigen. Dit kandoor middel van een huisbezoek of afspraak op hetstadhuis  
 • Je stemt af metzorgaanbieders
 • Je betrekt zo nodig hetonderwijs
 • Naar aanleiding van de verzameldeinformatie schrijf je een resultatenplan waarin je je besluitmotiveert
 • Je hebt wekelijkscasuïstiekbespreking met collega’s
 • Je werktsamen met gespecialiseerd casemanagers Jeugd, Leerplichtambtenaren,trajectbegeleiders RMC en consulenten Wmo
 • AlsIndicatiesteller Jeugd sta je sterk in je schoenen en weet je welkerol en positie je moet innemen. Daarbij vind je het een uitdagingom de zelfredzaamheid van onze inwoners te stimuleren
 • Je hebt kennis van en inzicht in lokale enrijksregelingen en de verschillende vormen van ondersteuning,behandeling en begeleiding. De sleutel tot het resultaat is eengoed gesprek waarin je samen met de cliënt en ouders of verzorgerszoekt naar passende oplossingen
 • Je kuntanderen inspireren, bent stressbestendig, flexibel enresultaatgericht. Je hebt een proactieve werkhouding en gaatvraaggericht te werk. Je beschikt over generale kennis van bredejeugdzorgaspecten, opvoeding en ontwikkeling, van problematiek opgebied van opvoeding en ontwikkeling en van dwang endranghulpverlening

Functie-eisen

 • We zoeken een stevige gesprekspartner die ook richtingzorgaanbieders het gesprek kan voeren
 • Afgeronde HBO opleiding, SPH, MWD, pedagogiek oforthopedagogiek
 • Recente werkervaring alsJeugdconsulent / Indicatiesteller Jeugd
 • Beroepsregistratie in het SKJ
 • Bekendmet het stellen van (her)indicaties
 • Bijvoorkeur ervaring met het werken in het systeem SSD (suite voorsociaal domein) en de WIZ-portaal
 • Bij voorkeursigns of safety getraind
 • Bij voorkeur ervaringmet dwang en drang, VTO, VOTS, geslotenjeugdzorgplaatsingen
 • Kennis van de meldcode:Een onveilige/ongezonde opgroeisituatie en signalen vankindermishandeling herkennen en een vermoeden en stoppen vankindermishandeling kunt verifiëren
 • Kennis vanen inzicht in het hulpaanbod: hulpverleningsmethodieken endiagnostische instrumenten zoals o.a. ontwikkelingspsychologie enpsychopathologie

Arbeidsvoorwaarden

 • Je krijg een jaarcontract bijMatchpartner en dit kan een vast dienstverband worden
 • Wij bieden een bruto maandsalaris tot € 4752,00afhankelijk van kennis en ervaring
 • Je bouwtdirect pensioen op en je krijgt een eindejaarsuitkering
 • Je reiskosten worden vergoed. Moet je ver reizen voor jeopdracht? Dan behoort een lease auto tot demogelijkheden
 • Cursussen en trainingen naarbehoefte
 • Mogelijkheid intervisie viavakmanager Matchpartner

Lees hier meer

Deel deze vacature: