Beleidsadviseur Sociaal Domein – Matchpartner – Assen

  • Assen

Matchpartner

We zijn op zoek naar een Beleidsadviseur Sociaal Domein met een focus op de WMO voor een gemeente in Drenthe.

Als beleidsadviseur WMO verricht je de volgende werkzaamheden:

Ga je aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe locatie voor de maatschappelijke opvang en de winteropvang.

Adviseer je vanuit het maatschappelijke domein over initiatieven die te maken hebben met huisvesting voor kwetsbare doelgroepen.

Verzamel en vertaal je signalen over “nieuwe” kwetsbare doelgroepen zoals internationale werknemers, agendeert deze en levert een bijdrage om te komen tot een integrale aanpak.

Coördineer je de taken op dit brede beleidsthema.

Lever je je inbreng voor onze begrotingscyclus aan de programmalijnadviseurs.

Voer je voorkomende taken uit op het gebied van de Wmo, jeugdwet die zowel een lokaal als een regionaal karakter kunnen hebben.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: