ZZP financieel adviseur die op zoek is naar verbinding enafspraken – 2B connected – Assen

  • Assen

2B connected

Bedrijfsomschrijving

Het betreft een gerenommeerde hypotheek en leven envermogens intermediair, die nu al meer dan 14 jaar actief is in definanciële wereld. Zij bieden een franchise model aan waarbij jezowel hypotheken als leven en vermogens producten kunt adviseren.Ze staan bekend om hun persoonlijke benadering en accurate servicenaar hun franchisenemers. Door innovatief om te gaan met demogelijkheden binnen de huidige markt. Profiteren allen partijen,klanten als wel franchisenemers.

Functieomschrijving

Geen Stress, Geen Tijdsdruk: In tegenstelling tothypotheekadvies ervaar je hier geen stress en tijdsdruk. Metslechts twee gesprekken bij aanvang, en één update gesprek na 3jaar, kun je de klant volledig van dienst zijn. Geenacceptantperikelen, geen documenten verzamelen, geentijdsdruk.

Interessante Klantgesprekken: In de’levenmarkt’ voer je boeiende en waardevolle gesprekken metklanten. Het draait om hun financiële toekomst enwelzijn.

Flexibele Afspraken: Wij regelen deafspraken met klanten voor je, in jouw regio. Geen langereistijden. Jij bepaalt zelf hoeveel afspraken je per maand wilt,met 15 als maximum.

Solide Business-Case: Met eenminimale conversie van 40% en het potentieel om €850 tot €1.700 perklant te verdienen, bieden wij jou een solidebusiness-case.

Efficiënte Tooling: Maak gebruikvan onze superhandige inzichttool waarmee je binnen 5 minuten eenvolledige inventarisatie kunt doen met behulp vanbrondata.

Upfront Verdienmodel: Vergeet langedoorlooptijden, bij ons verdien je direct. Als franchisenemerontvang je een upfront vergoeding bij afsluiting. Klanten betalenin termijnen, geïntegreerd in hun maandelijks te bestedenbedrag.

Functie-eisen

Jebent een zelfstandige ZZP hypotheekadviseur die op zoek is naarverbreding en zich wil aansluiten bij een gedegen franchiseorganisatie

Je hebt expertise en bent in hetbezit van Wft Basis, Vermogen, Hypotheken  en hebt uitstekendecommerciële vaardigheden.

Je bent klaar om deconsument mee te nemen in hun vermogensopbouw.

Jebent proactief en klantgericht.

Arbeidsvoorwaarden

Je gaat werken voor een gerenommeerde franchiseorganisatie

Geen aansluitkosten om mee te doenaan deze franchise organisatie ( AFM) vergunning etcetc

Lage basiskosten € 640,- ex btw permaand

Speciale softwarekosten van € 100,- permaand om zeer efficiënt gebruik te kunnen maken van debrondata.

Bij € 2000,- omzet per maand vervalt desoftwarekosten van € 100,-

Afspraken kun jeinkopen voor € 95,- per stuk, bij meer dan € 10.000 omzet vervallende kosten voor de eerste 10 afspraken ter waarde van € 950,-Conversie is rond de 40 %.

Gemiddeld behalenaangesloten franchisenemers een eigen omzet van tussen de € 7.000en € 12.000 per maand. Dit zijn 7 dossiers per maand, waarbij jeook kunt meedoen met eigen hypotheekafspraken of dezeinkopen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: