Werkbegeleider Wmo Gemeente – Matchpartner – Assen

  • Assen

Matchpartner

Heb jij ervaring als werkbegeleider in het sociale domein (aandachtsgebied WMO), ben je een verbinder en weet je hoe je kwaliteitsslag moet maken?

Jij zet je als werkbegeleider met name in voor team WMO (van melding tot beschikking). Dit houdt in dat jij 1 – op 1 coaching/begeleiding geeft waarbij je het hele traject doorloopt met een medewerker en deze coacht op zijn/haar individuele ontwikkelvraag. Indien nodig vul je dit aan met sessies in het team om de kennis en vaardigheden van collega’s te bevorderen. Dit altijd in overleg met coördinator en projectleider.

De werkbegeleiding valt onder het project ‘’leidende principes’’ waarin we een cultuurverandering en kwaliteitsverbetering gaan realiseren waarbij ze doelgericht toewerken naar deze principes; werken volgens de bedoeling, 1 gezin – 1 plan – 1 contactpersoon, eigen regie inwoner en wijkgericht werken. In de werkbegeleiding is het dus een belangrijk doel en aandachtspunt om te coachen op de bewustwording op en het werken volgens de vier leidende principes. Om dit goed en eenduidig te kunnen doen werk je nauw samen met de projectleider, coördinatoren en werkbegeleider jeugd.

Daarnaast heb je binnen de werkbegeleiding de taak om een verbeterslag te maken in het doen van objectief onderzoek, het toepassen van de stappen van de CrvB (in gesprek en resultatenplan) en het verbeteren van de gespreksvaardigheden. Je bent hierbij goed in staat om aan te sluiten bij de individuele ontwikkelvragen van medewerkers en/of subteams.

Je hebt een rol in de doorontwikkeling van het sociaal domein. Jij bevordert de samenwerking met andere uitvoeringsteams, het voorliggend veld, leveranciers en zorgaanbieders. Je stimuleert medewerkers om breed en in samenhang te kijken. Je hebt daarin een voorbeeldrol. Je hebt strategisch inzicht en creëert draagvlak op verschillende niveaus; van wethouder, concernmanager, teammanager, tot uitvoerende teams. Je helpt hen te zorgen dat ze met de juiste dingen bezig gaan. 

  • Salaris tot €5200,-
  • Reiskostenvergoeding (€0,21 per km)
  • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
  • Pensioenregeling
  • Opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: