Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten – Matchpartner – Beilen

  • Beilen

Matchpartner

Ben jij een gedreven, teamspeler die klantgericht meedenkt en tegelijkertijd de openbare orde en veiligheid niet uit oog verliest?
Dan zijn we op zoek naar jou om ons team te versterken in de rol van:

vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten
Het gaat om de periode van april tot/met september 2022. Je komt te werken in het cluster van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit cluster is onderdeel van het team, Wonen Werken en Beleven. Dit team houdt zich beleidsmatig bezig met de fysieke leefomgeving van onze inwoners en ondernemers.

Wat ga je doen?
Als vergunningverlener APV en bijzondere wetten speel je een belangrijk coördinerende rol bij de totstandkoming en afgifte van diverse vergunningen en ontheffingen. Je adviseert het bevoegd gezag over vergunningaanvragen op het gebied van de APV en bijzondere wetten. Je volgt nauwlettend de ontwikkelingen in het vakgebied en legt makkelijk contact met de adviseurs en collega’s. De wet- en regelgeving weet je te vertalen naar de praktijk, denkt in mogelijkheden en verheldert op een begrijpelijke manier de regels als dat nodig is voor de aanvrager. Bij dit alles verlies je de openbare orde en veiligheid niet uit het oog.
Wat betekent dit in dagelijkse praktijk?
Je fungeert als aanspreekpunt voor (potentiële) aanvragers, voert (voor)overleg en toets aanvragen op volledigheid.

Zorgt voor vastlegging van gemaakte afspraken in het zaaksysteem.

Je stelt vergunningen op met inachtneming van alle betrokken belangen.

Je voert evaluatiegesprekken na afloop van een evenement.

Je toetst de aanvragen aan de kaders uit de APV, Alcoholwet, bijzondere wetten en aan lokaal beleid en beleidsregels.

In het kader van de APV en bijzondere wetten voer je in voorkomende gevallen zelfstandig onderzoek uit aan de hand van de Wet Bibob. Je overlegt met het RIEC en/of het LBB en adviseert samen met de collega’s van veiligheid de burgemeester.

Je sluit aan bij het veiligheidsoverleg van de AOV’ers en werkt nauw samen om ondermijning te voorkomen. Verder lever je een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het taakveld van veiligheid.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: