Teammanager – GGZ Drenthe – Assen

  • Assen

GGZ Drenthe

Ben jij een ervaren teammanager en heb je affiniteit met patiënten met herstelgerichte behandeling aan patiënten met een chronisch psychiatrische kwetsbaarheid? Bekijk dan deze vacature!

Dit ga je doen
Als teammanager geef je leiding aan een multidisciplinair team bestaande uit verpleegkundigen, agogen, verpleegkundig specialist, psychiater, psycholoog, maatschappelijk werkers, huishoudelijk medewerkers en medewerker Zorgadministratie/de Zorgadministratie. De leiding van de afdeling is duaal ingericht. De behandelinhoudelijke eindverantwoordelijkheid ligt bij de behandelcoördinator van de afdeling, de organisatie verantwoordelijkheid ligt bij jou.
Binnen de organisatieverantwoordelijkheid van de teammanager vallen onder meer de domeinen financiën, zorgprocesplanning, ARBO en veiligheid, formatie en roosterplanning, strategische personeelsplanning, scholing, begeleiding van de teamsamenwerking en verzuimbegeleiding. Samen met de behandelcoördinator ben je verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit van behandeling en verblijf én het netwerkbeheer. Op belangrijke thema’s neem je in gezamenlijkheid met de behandelcoördinator de besluiten

Hier herken jij jezelf in
Je kunt zelfstandig werken binnen de gestelde kaders en je hebt affiniteit met patiënten met een chronisch psychiatrische kwetsbaarheid. Daarnaast kun je werken in een hoog complexe omgeving met soms tegenstrijdige belangen tussen beroepsgroepen, patiënten- en organisatie belangen. Je kan teamprocessen analyseren en bent bekend met de specifieke teamprocessen binnen de zorg van patiënten met chronisch psychiatrische problemen. Belangen kun je analyseren, duiden en daar met tact de juiste besluitvorming aan verbinden. Je hebt ervaring met het ontwerpen en uitzetten van zorgprocessen. Verder ben je een evenwichtige doortastende persoonlijkheid met een nuchtere blik, die kan verbinden en doorzetten als dat nodig is. Het is voor jou vanzelfsprekend dat je werkt aan multidisciplinaire teamontwikkeling en oog hebt voor individuele kwaliteiten van het team en die kwaliteiten gebruikt om teamdoelen te bereiken.

Om dit mooie vak uit te kunnen voeren heb je een afgeronde hbo- managementopleiding of een hbo-zorgopleiding aangevuld met een managementopleiding. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als teammanager in de zorg.

Over het team Klinische Rehabilitatie
De Klinische Rehabilitatie is een afdeling op het terrein van GGZ Drenthe te Assen en is één van de twee Herstelgerichte Behandelklinieken. Hier behandelen we 52 patiënten langdurig door een multidisciplinair team in een open setting. Er zijn drie te onderscheiden milieus in de setting welke variëren. Er zijn groepswoningen en appartementen waar patiënten individueel verblijven. De werkwijze van IRB is leidend. De betrokkenheid van verpleging op de patiëntenzorg is afgestemd op de behoefte van de patiënt en zijn of haar behandelvraag. De patiënten krijgen herstelgerichte behandeling en begeleiding om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in een passende omgeving. Behandeling en verpleegkundige begeleiding zijn een continuüm. De begeleiding ondersteunt dus in belangrijke mate de behandel- en hersteldoelen waardoor de afdeling zich expliciet onderscheidt van Beschermd Wonen concepten. Het is belangrijk dat vaardigheden van opgenomen patiënten behouden blijven en waar mogelijk kunnen worden vergroot, en dit leidt tot invulling van een zinvol bestaan met een streven naar zo maximaal mogelijke autonomie. Rehabilitatie sluit aan bij het dagelijks leven van de patiënt. We zijn op dit moment in fase van herijking en herinrichting van ons aanbod en inrichting van ons netwerk.
In ons netwerk bevinden zich onder meer acute opname klinieken, IHT, FACT/Optimaal Leven teams, organisaties beschermd wonen, woningbouwverenigingen en gemeenten.

Je participeert samen met de woningbouwvereniging en een FACT-team in het beheer van een woningbouwproject “proef wonen” welke naast de kliniek staat. Verder ben je verantwoordelijk voor de inloopvoorziening op ons terrein. Deze voorziening is er ten behoeven van patiënten van verschillende klinieken van GGZ Drenthe.

Wij zien jou
Wij bieden je een aantrekkelijke en afwisselende functie binnen Klinische Rehabilitatie te Assen waarin je samen met de behandelcoördinator de verbinder bent tussen afdeling en netwerk.

  • Salariëring volgens cao GGZ FWG 60, (met een max. bruto maandsalaris van €5335,- op basis van een fulltime werkweek van 36 uur);
  • Een aanstelling van 32-36 uur per week;
  • Scholings- en ontwikkelmogelijkheden, een goed pensioen bij pensioenfonds PFZW en een account bij Fisc Free en GoodHabitz.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: