sociaal medisch verpleegkundige – randstad – Assen

 • Assen

randstad

Functieomschrijving

Word jij enthousiast van een coachende rol binnen deziektewet-Arbo? En voer je graag ondersteunende taken uit voor dearts bij de participatiewet? Wil jij jezelf blijven ontwikkelen? Enzou jij dit graag doen binnen het UWV? Wellicht is deze functie daniets voor jou. Vervolgens word jij, middels een interne opleiding,in 6 maanden opgeleid tot Sociaal Medisch Verpleegkundige. Dus zetjij graag de volgende stap in jouw carrière?; Solliciteer dan voorde functie Sociaal Medisch Verpleegkundige en kom het teamversterken in Assen!

wat bieden wijjou

 • een tijdelijkcontract met uitzicht opvast
 • UWV
 • Assen
 • eengezellig team
 • een groot aanbod aan trainingenen cursussen
 • makkelijk tecombineren!

wie benjij

Je bent analytischingesteld, besluitvaardig en communicatief sterk. Je hebt ervaringmet zelfstandig werken, maar kan ook goed overweg in teamverband.Daarnaast beschik je als sociaal medisch verpleegkundige over devolgende eisen:

 • Je hebt een HBO-Verpleegkundige diploma en je bent BIGgeregistreerd
 • Je hebt kennis van relevantemedische protocollen en richtlijnen
 • Je hebtinzicht in de relatie tussen medische problematiek enmaatschappelijk functioneren van deklant

wat ga jedoen

Als sociaal medischverpleegkundige voer je zelfstandig sociaal medische werkzaamhedenuit. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid en in opdracht van deverzekeringsarts taakdelegatie (VA-T). Je hebt zowel mondeling,schriftelijk als telefonisch klantcontact. Je verzamelt enanalyseert informatie en stelt medische rapportages enprobleemanalyses op. Ter beoordeling leg je deze voor aan de VA-Ten je adviseert over de vervolgacties in de gevalsbehandeling. Eenander onderdeel van de rol als sociaal medisch verpleegkundige ishet verrichten van spreekuren in opdracht van de VA-T waarna jijals deskundige in overleg gaat met andere teamleden, afdelingen ende externe behandelsector.

 • Je hebtveel contact met de klant en de VA-T.
 • Jesignaleert knelpunten en stelt prioriteiten.
 • Jedoet verbetervoorstellen en onderneemt passendeacties.

waar ga jewerken

Je zal aan de slag gaanvoor het UWV bij de divisie Sociaal-Medische Zaken (SMZ). Zij zijnin Nederland een leidende organisatie op het gebied van beoordelenen adviseren over het arbeidsvermogen van mensen. Als sociaalmedisch verpleegkundige zal jij onder deze divisie vallen. Het UWVkijkt naar wat nog wél mogelijk is voor iemand met eenarbeidsbeperking. In overleg met de klant en collega’s uit anderevakgebieden stellen zij afspraken op voor mogelijke re integratie.Daarnaast vinden er regelmatig beoordelingenplaats.

 • UWV
 • Focusop de mogelijkheden i.p.v. debeperkingen.
 • Goede samenwerking met experts uitanderevakgebieden.

sollicitatie

Ben je geïnteresseerd? We ontmoeten je graag! Zokunnen we samen de zorg helpen in tijden van schaarste!

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierinherkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer

Deel deze vacature: