Research Scientist within reactor technology – SINTEF – Norg

  • Norg

SINTEF

SINTEF is the largest independent research organisation in Scandinavia. Over the last 70 years, we have created value and innovation through knowledge generation and development of technological solutions that are brought into practical use. Today, SINTEF is a broadly based, multidisciplinary research institute with international top-level expertise in technology, medicine and the social sciences, striving to implement our vision, ‘Technology for a better society’. SINTEF is non- profit, and all margin is re-invested into building state-of-the-art infrastructure and developing new research.

The Flow Technology research group works with reactive single and multi-phase flow- and process-related challenges of interest to industry and society. Some of the current research topics include carbon capture and storage (CCS), wind energy, metal production, electrolysis, bubble plumes, reactor technology, wave phenomena and more. The group consists of researchers with a background in applied Computational Fluid Dynamics (CFD), chemical engineering, numerical methods, programming and experiments. In addition, the group is developing and scaling up several novel reactor technologies for more sustainable industrial processes.

Job description:

We would like to strengthen our team with a scientist familiar with experimental reactor technology. The scientist is envisaged to work on lab- and pilot-scale reactors for carbon capture, methane pyrolysis and biomass conversion processes. All aspects from designing reactors, building reactors and running experiments are part of the job description. Performing process simulations related to the experiment activities, as well as other processes, will also be part of the job. The candidate should play an active role in helping to further develop the reactor technologies originating from the group, including applying for project funding and dissemination of results. We are looking for candidates with

A MSc or PhD within chemical engineering

Competence on experimental reactor technology

It also an advantage with experience within one or several of these topics:

Process simulations using Aspen Plus or similar

Cost-assessments of industrial processes

Carbon capture, methane pyrolysis and/or biomass conversion technologies

Fluidized bed reactor technologies

The candidate should be highly committed to applied science, be passionate about developing sustainable reactor technologies, be able to work in teams and strive for excellence. Good skills in English (written and oral) are required. Skills in Norwegian are an advantage, but not a requirement. Additionally, the Flow Technology group wants to improve the gender balance of the group, therefore female applicants with a relevant background are encouraged to apply. Candidates available to start the position early in 2023 might be given priority, and applicants may be processed and hired before the final application date.

We offer:

Great opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative

Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry

Competitive salary according to SINTEF’s salary system and a framework for professional and personal development within SINTEF, flexible working hours, child day care facilities, good pension and insurance schemes

Forsker innen reaktorteknologi

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. I over 70 år har vi skapt verdi og innovasjon for kunder og samfunn basert på vår kompetanse og utvikling av teknologiske løsninger. I dag er SINTEF en tverrfaglig organisasjon med internasjonal ekspertise innen teknologi, medisin og sosialvitenskap motivert av mottoet ‘Teknologi for et bedre samfunn’. SINTEF er en stiftelse som reinvesterer alt overskudd i forskningsinfrastruktur og kompetanse.

Gruppe for Strømningsteknikk forsker på reaktive flerfase strømnings- og prosessrelaterte utfordringer av interesse for industri og samfunn. Nåværende forskningsportefølje inkluderer prosjekt på karbonfangst (CCS), vindenergi, metallproduksjon, elektrolyse, bobble plumer, reaktorteknologi, biomassekonvertering og mere. Gruppen består av forskere med bakgrunn i numerisk fluiddynamikk (CFD), kjemiteknikk, numeriske metoder, programmering og eksperimentell datasamling. Gruppen jobber med oppskalering av flere nye reaktorkonsepter for bærekraftige industrielle prosesser.

Jobbinnhold:

Vi ønsker å styrke gruppen med en forsker innen eksperimentell reaktorteknologi. Forskeren tenkes å jobbe med lab- og pilotskala reaktorer for karbonfangst, metanpyrolyse og biomassekonvertering. Arbeidet inkluderer design, bygging og forsøkskjøring med reaktorer. Det er også behov for å utføre prosess-simuleringer relatert til de eksperimentelle studiene og på andre prosesser. Forskeren vil også ta en aktiv rolle i utvikling av nye reaktorkonsepter, inkludert akkvisisjon av forskningsmidler. Vi søker kandidater med

Mastergrad eller doktorgrad i kjemiteknikk

Kompetanse innen eksperimentell reaktorteknologi

Det er også en fordel med erfaring med ett eller flere av følgende

Prosess-simuleringer med Aspen Plus eller lignende

Kostnadsestimering av industrielle prosesser

Karbonfangst, metanpyrolyse og/eller biomassekonvertering

Fluidised bed reaktorer

Kandidaten må ha interesse av anvendt vitenskap, bli motivert av å utvikle bærekraftige reaktorteknologier, kunne jobbe i team og søke høye mål. Gode språklige egenskaper i engelsk er et krav. Det er en fordel å beherske norsk, men ikke et krav. Kandidater med mulighet til å starte tidlig i 2023 kan gis prioritet og søknader behandles fortløpende med en mulig avgjørelse før søknadsfrist. Gruppe for Strømningsteknikk ønsker å forbedre sin kjønnsbalanse, og oppfordrer sterkt kvinner med relevant bakgrunn å søke.

Vi tilbyr:

Muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter personlig ansvar og initiativ

Deltagelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i tett samarbeid med industri

Konkurransedyktig lønn I henhold til SINTEF’s lønnssystem, personlig utvikling, fleksibel arbeidstid, barnehagetilbud, en god pensjons- og forsikringsordning

Department: Strindveien 4, Trondheim

Lokation: Trondheim

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: