Netsecurity er i kraftig vekst og søker en dyktig og strukturert Bid Manager – Netsecurity AS – Norg

  • Norg

Netsecurity AS

Netsecurity er i en betydelig vekst og særlig innen IT-sikkerhetsrelaterte tjenester. Vi har ambisiøse mål for selskapet vårt og ser nå behovet for å opprette en ny stilling som Bid-manager.

I rollen som Bid Manager vil du lede arbeidet med de største tilbudsprosjektene i Netsecurity. Jobben blir å sikre at Netsecurity besvarer tilbudet på en profesjonell måte der vårt budskap og vår kompetanse kommer tydelig frem. Du vil fungere som en prosjektleder gjennom tilbudsprosessen, der du skal planlegge, ressurskoordinere, prissette og legge en strategi for hvordan vi skal vinne tilbudet.

Du vil delta og lede spennende anbudsforespørsler i privat og offentlig sektor med primært nasjonale, men også etter hvert nordiske tilbudsprosesser. Bid Manager vil være ansvarlig for all kommunikasjon med kunde frem til avtaleinngåelse og være en bidragsyter til hele Netsecurity. 

Erfaring med å lede store tilbuds- og anskaffelsesprosesser, fortrinnsvis innen IT.

Prosjektledererfaring 

Du er strukturert, metodisk og løsningsorientert 

Kompetanse innen grafisk fremstilling og erfaring med visuell utforming 

Proaktiv og en pådriver for å få ting gjort

Være prosjektleder og bidra til organisering og tilrettelegging av anbudsbesvarelser 

Koordinere utarbeidelsen av anbudsbesvarelser og tilbud 

Vedlikeholde anbudsarkiv, samt oppdatere og videreutvikle tilbudsmaler 

En sentral stilling i et selskap som er kåret til Gasellebedrift de siste seks årene og har klare vekstambisjoner 

Stor grad av fleksibilitet i hverdagen 

Svært godt arbeidsmiljø 

Netsecurity AS er et innovativt norsk cybersikkerhetsselskap, eid av Agder Energi Invest AS og ansatte. Selskapet har svært solide eiere, og har oppnådd lønnsom vekst i alle år. De siste seks årene har Netsecurity AS vært kåret til Gasellebedrift. I 2022 satser vi på å nå 200 millioner kroner i omsetning, og skal nærme oss 100 ansatte.

Vi leverer strategier, kompetanse, systemer, løsninger og tjenester som bidrar til at kundens forretningskritiske systemer er robuste nok til å kunne motstå og håndtere alle typer hendelser og angrep, slik at de kan arbeide sikkert på nett.

Våre ansatte er selskapets viktigste ressurs. Vi vektlegger kompetanse, integritet og kundenærhet. Vi ansetter de beste og motiverer våre ansatte til kontinuerlig læring og forbedring.

Vi har over 400 kunder i hele landet innen offentlig og privat sektor. Fellesnevneren for våre kunder er at cybersikkerhet er viktig for deres virksomhet. Netsecurity har etablert seg som en seriøs aktør i IT-sikkerhetsmarkedet.

Netsecurity er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) for leveranse av hendelseshåndtering (IRT) og er ISO27001 og ISO9001 sertifisert.

Netsecurity har et samfunns- og miljømessig ansvar. Vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn og positiv verdiskaping gjennom tjenestene og løsningene vi leverer. Selskapet er sertifisert Miljøfyrtårn.

Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: