Medisch secretaresse UWV Assen – Manpower – Assen

 • Assen

Manpower

Hier ga je werken
Jestart jouw baan bij het UWV. Werken bij het UWV gaat verder danalleen een baan. Hier draag je elke dag bij aan een samenlevingwaarin iedereen een plaats kan vinden. Het UWV ondersteunt mensenbij het vinden van werk en kijkt naar wat iemand ondanks ziekte nogkan. Indien nodig bieden ze tijdelijke uitkeringen. Bij het UWVstaan kernwaarden als respect, openheid, eigenverantwoordelijkheid, professionaliteit en integriteitcentraal.

Visie en missie van UWV SociaalMedische Zaken:
Iedereen doet mee naar vermogen.
Wij leveren de beslissende stap richting participatie voormensen met een arbeidsbeperking. Dit is nog steeds zo en we vattenhet samen onder de noemer: Iedereen doet mee.
Onze rolis naast poortwachter veel meer adviseur en herstelbegeleider aanhet worden. Dat past ook bij de menselijke maat die we hanteren,UWV-breed. 

We praten nu niet meerover sociaal-medisch beoordelen, maar over sociaal-medischedienstverlening. Dat is een breder begrip en gaat verder dan alleenhet beoordelen zelf. Het gaat uit van de gedachte dat werk enmeedoen belangrijk zijn. Of een medische beoordeling nodig is omdat te bereiken bepaalt het team in overleg met elkaar, op maat.Daarnaast is er ook aandacht voor de menselijke maat, voor eigenregie van cliënten. Kortom, de juiste dienstverlening op het juistemoment.

Werktijden
De werktijdenin deze parttime functie zijn van maandag tot en met vrijdagtijdens reguliere kantoortijden.

Dit gaje doen
Ben je op zoek naar een uitdagendepositie als medisch secretaresse? Stop maar met zoeken want het UWVheeft een interessante kans als medisch secretaresse voor jou!Verdien tot € 20,35 bruto per uur en profiteer van een vergoedingvoor reiskosten, evenals de mogelijkheid om een pensioen op tebouwen. Is dit jouw nieuwe baan? Lees dan snel verder ensolliciteer direct!

Uitzendbureau Manpower is voor het UWV in Assen opzoek naar een medisch secretaresse.

Als medisch secretaresse lever je administratieve- ensecretariële ondersteuning en voer je gedelegeerde taken uit inopdracht van de verzekeringsarts. Je werkt onder aansturing enverantwoordelijkheid van de verzekeringsarts taakdelegatie (VA-T).In deze rol ligt de nadruk op het voorbereiden van spreekuren(informatie bij elkaar zoeken) en opstellen van rapportages aan dehand van ingesproken verslag op dictafoon. Blindtypen komt hier ookaan bod. Enkele van je werkzaamheden zijn:

 • Uitvoeren van algemene administratief secretariëlewerkzaamheden 
 • Onderkennen, vragen,complementeren en registreren van gegevens ter voorbereiding op desociaal medische beoordeling en zaken die aan de VA-T moeten wordenvoorgelegd
 • Voorbereiden van medischerapportages op basis van gegevens en aantekeningen/dictafoon van deVA-T en werkt deze uit
 • Hebben van schriftelijkals telefonisch intern- en extern klantencontact
 • Je kunt prioriteiten stellen, knelpuntensignaleren en deze communiceren

Dankzij jouw ondersteuning heeft de verzekeringsarts meer tijd enruimte voor zijn of haar professionele taken, wat leidt tot eenhogere productiviteit.

Ditkrijg je

 • Brutosalaris van €20,35 per uur
 • Reiskostenvergoeding van € 0,17per kilometer of volledige vergoeding van het ov
 • Parttime baan van 24 uur per week
 • Uitzendcontract via Manpower
 • Ontwikkelingsmogelijkheden via ManpowerAcademy (meer dan 200 online trainingen)
 • Pensioenopbouw via Manpower 

Dit neem jemee

 • Minimaal eenadministratief-secretarieel diploma op MBO niveau 4 
 • Aantoonbaar taal- en typevaardig
 • Goede beheersing van de medische terminologie
 • In staat om te werken met systemen die wordengebruikt in het werkproces 
 • Kent enbegrijpt de administratieve SMZ werkprocessen (dit is eenpre) 
 • Beschikbaarheid van 24 uur per week
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal inzowel woord als geschrift in verband met het communiceren metcollega’s en klanten
 • Globale kennis van dearbeidsgeschiktheidswetten

Kan je niet wachten om aan de slag te gaan?Solliciteer dan vandaag nog voor de vacature sluit en Manpowerneemt binnen twee werkdagen contact met jeop!

Lees hier meer

Deel deze vacature: