Medisch GZ-Psycholoog – Matchpartner Werving en Selectie – Assen

  • Assen

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

De opdrachtgever is een gespecialiseerde instellinggericht op neurologische bewegingsstoornissen enconversiestoornissen. 

Bedrijfscultuur

Binnenhet bedrijf zijn er met korte lijnen naar huisartsen, ziekenhuizenen andere zorgspecialisten. Verder wordt er professioneel en opengecommuniceerd, de lijnen zijn kort en eigen inbreng wordtaangemoedigd. 

Functieomschrijving

Psychologische en paramedische kennis ontmoetenelkaar zodra wij het hebben over mensen met een specifiekklachtenpatroon: mensen die willen, maar niet kunnen bewegen. Ofdie overvloedig en/of onwillekeurig, niet-gecoördineerd bewegen.Mensen met soms ernstige bewegingsstoornissen.

Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in het effectiefverhelpen van bewegingsstoornissen en op zoek naar eenGZ-psycholoog, die medisch geinteresseerd is en zich verder wilspecialiseren.

De doelgroep waar je mee te makenkrijgt is divers: volwassenen, kinderen, ouderen en een deeltopsporters. Je werkt intensief samen met de afdelingen neurologiein ziekenhuizen. Incidenteel zijn er ook internationale contactenen er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan, hetgeen kan varierenvan studie van het lichaamsapparaat tot het beter categoriseren vanfunctionele beperkingen.

Je dient wel stevig inje schoenen staan en regie te kunnen voeren, want de cliënten komen’van ver’. Een traject verloopt stapje-voor-stapje, maar welgestaag. Het aantal gesprekken op een dag is beperkt (meestalvier), en er is dagelijks intervisie. Na tien sessies sprekende resultaten voor zichzelf. Gebruikte methoden zijn hypnose enkatalepsie-inductie.

Om een verschil te maken iseen andere blik nodig en een talent om de cliënt, vaak iemand diebehoorlijk aangeslagen is door de situatie, mee te krijgen in denoodzakelijke volgende stappen. Het is belangrijk dat je stevig inje schoenen staat en niet terugdeinst voor problematiek die ineerste instantie onoverkomelijk lijkt. 

AlsGZ-psycholoog ben je verantwoordelijk voor:

  • Het zorg dragen voor de kwaliteit en voortgang vanbehandeltrajecten;
  • Het verrichtenvan individuele behandelingen;
  • Hetmultidisciplinair samenwerken in een team van psychiaters en anderepsychologen;
  • Bijdragen aankwaliteitsverbetering.

Functie-eisen

Degeschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over eenafgeronde WO-opleiding (klinische) psychologie en:

  • Een GZ-aantekening in hetBIG-register
  • Een zelfstandigewerkhouding
  • Uitmuntende communicatievevaardigheden en overwicht

Arbeidsvoorwaarden
Dewerkzaamheden zijn voor 16-36 uur per week, zowel parttime alsfulltime. 

Lees hier meer

Deel deze vacature: