Medewerker Veilig Thuis – Matchpartner Werving en Selectie – Assen

 • Assen

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

WaaromMatchpartner?

Wij hebben oog voorjou persoonlijk als kandidaat. Wat zijn je wensen, wat is jesituatie nu en zijn er nog verbeterpunten? Wij kijken verder dan jeCV, kortom: jij als kandidaat staat centraal! Wij zorgen ervoor datje met een positief gevoel naar je nieuwe baan gaat

Matchpartner zet zich in voor jou. Wij zijn altijd op zoeknaar een duurzame match, die past bij jouw loopbaan. We willendaarom niet alleen je cv, maar ook jou als professional lerenkennen. Zo zorgen we voor een persoonlijke, professionele aanpak opmaat. Wij vinden gezelligheid en een klik ook erg belangrijk, dusook af en toe gezellig koffie drinken en samen sparren met je vastecontactpersoon over je loopbaan.

Reageerdirect!

Wij doen hard onsbest om jou zo snel mogelijk (binnen 2 werkdagen) reactie offeedback te geven. Voor deze vacature kan je schakelen met Jip vanGroningen via 06 436 29080 of jip@matchpartner.nl

Ben jij als ZZP’er op zoek naar een nieuweopdracht? Aarzel dan ook niet om mij tecontacten.

Functieomschrijving

Voor de gemeente Assen zoeken wij een medewerkerVeilig Tuis. Jouw taak is om mensen te adviseren en ondersteunendie te maken hebben met huiselijk geweld ofkindermishandeling.

Als medewerker bij hetmeldpunt heb je verschillende taken:

 • Beoordelen van meldingen: Je beoordeelt meldingen vanhuiselijk geweld of kindermishandeling en je zorgt voor een passendvervolgtraject en onderzoek als er vermoedens zijn van huiselijkgeweld of kindermishandeling. 
 • Inschattenvan onveiligheid: Het is belangrijk dat je goed inschat hoeonveilig een situatie is. Je luistert naar mensen die zich in eenonveilige situatie bevinden en stelt de juiste vragen om tebegrijpen wat er aan de hand is. Zaken waarmee je te makenhebt, gaan veelal over huiselijk geweld en acute onveiligheid. Maarook specifieke thema’s als stalking, binnenlandse mensenhandel,seksueel geweld en eergerelateerd geweld behoren tot de dagelijksecasuïstiek.

We zoeken zowel vooronze backoffice als voor het monitorteam enthousiastemedewerkers. De backoffice doet onderzoek en steltveiligheidsvoorwaarden en draagt over aan ketenpartners voor denoodzakelijke verdere hulp. Het monitorteam volgt op gezette tijdenof de gestelde veiligheidsvoorwaarden en de hulp die op basishiervan geboden wordt ook daadwerkelijk leidt tot meer veiligheid.In beide teams wordt nauw samengewerkt met betrokkenen enketenpartners.

Natuurlijk sta je hierin nietalleen. Je doet dit samen met gemotiveerde en professionelecollega’s, waar je altijd op kunt terugvallen. Daarnaast bieden weje ook een goed inwerkprogramma waarin je nauw wordt bijgestaandoor één van jouw collega’s. Niet alleen tijdens, maar ook na jouwinwerkperiode kan je rekenen op multidisciplinaire begeleiding encoaching.

De missie van deze organisatie is hetstoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen inafhankelijkheidsrelaties. Dit doen wij in de 11 gemeenten van deregio waarin wij het advies-en meldpunt zijn voor iedereen die met(vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te makenheeft. Niet alleen voor slachtoffers en directbetrokkenen, ook voorbezorgde omstanders en professionals.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding zoals MWD ofSPH
 • Je bent in het bezit van een SKJ of BIGberoepsregistratie 
 • Je hebt ervaring metvergelijkbare werkzaamheden binnen eenoverheidsorganisatie
 • Je hebt ervaring met hetbeoordelen van meldingen van huiselijk geweld ofkindermishandeling
 • Je bent 28-36 uurbeschikbaar

Je hebt affiniteit metde doelgroep en bent in staat om moeilijke gesprekken te voeren. Jehebt kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling en bentgedreven om dit samen met jouw collega’s, de betrokkenen, externeprofessionals en ketenpartners te stoppen. Daarnaast leg jegemakkelijk contact, zowel met betrokkenen als met je netwerk. Envoor de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat jein bezit bent van een rijbewijs en een auto.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaristot €4700,-
 • Reiskostenvergoeding(€0,21 per km)
 • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: