Medewerker Veilig Thuis – Matchpartner – Assen

  • Assen

Matchpartner

Voor de gemeente Assen zoeken wij een medewerker Veilig Tuis. Jouw taak is om mensen te adviseren en ondersteunen die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Als medewerker bij het meldpunt heb je verschillende taken:

  • Beoordelen van meldingen: Je beoordeelt meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling en je zorgt voor een passend vervolgtraject en onderzoek als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
  • Inschatten van onveiligheid: Het is belangrijk dat je goed inschat hoe onveilig een situatie is. Je luistert naar mensen die zich in een onveilige situatie bevinden en stelt de juiste vragen om te begrijpen wat er aan de hand is. Zaken waarmee je te maken hebt, gaan veelal over huiselijk geweld en acute onveiligheid. Maar ook specifieke thema’s als stalking, binnenlandse mensenhandel, seksueel geweld en eergerelateerd geweld behoren tot de dagelijkse casuïstiek.

We zoeken zowel voor onze backoffice als voor het monitorteam enthousiaste medewerkers. De backoffice doet onderzoek en stelt veiligheidsvoorwaarden en draagt over aan ketenpartners voor de noodzakelijke verdere hulp. Het monitorteam volgt op gezette tijden of de gestelde veiligheidsvoorwaarden en de hulp die op basis hiervan geboden wordt ook daadwerkelijk leidt tot meer veiligheid. In beide teams wordt nauw samengewerkt met betrokkenen en ketenpartners.

Natuurlijk sta je hierin niet alleen. Je doet dit samen met gemotiveerde en professionele collega’s, waar je altijd op kunt terugvallen. Daarnaast bieden we je ook een goed inwerkprogramma waarin je nauw wordt bijgestaan door één van jouw collega’s. Niet alleen tijdens, maar ook na jouw inwerkperiode kan je rekenen op multidisciplinaire begeleiding en coaching.

De missie van deze organisatie is het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen in afhankelijkheidsrelaties. Dit doen wij in de 11 gemeenten van de regio waarin wij het advies-en meldpunt zijn voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft. Niet alleen voor slachtoffers en directbetrokkenen, ook voor bezorgde omstanders en professionals.

  • Salaris tot €4700,-
  • Reiskostenvergoeding (€0,21 per km)
  • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
  • Pensioenregeling
  • Opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: