Freelance senior beleidsadviseur onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid (zzp) – vacatures – Gemeenteprojecten – Zuidvelde

Gemeenteprojecten

Starten: Januari 2023
Duur: tot 1 september 2023 (mogelijk verlengen)
Uren: 16-20 uur per week
Schaal: 11
Richtlijn tarief: € 87,75

Opdracht:
Opdracht: opstellen van integraal beleid gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden, bevorderen van gelijke kansen voor kinderen, en aanpak laaggeletterdheid en leesbevordering onder jongeren.

Inhoud
De opdracht bestaat uit het herijken van het onderwijsachterstandenbeleid en de aanpak laaggeletterdheid en het opstellen van beleid voor gelijke kansen voor kinderen en leesbevordering onder jongeren. Voor de beleidsterreinen onderwijsachterstanden en aanpak laaggeletterdheid ligt er een beleidsnotitie die op 31 december 2023 afloopt. Voor het beleidsterrein onderwijsachterstandenbeleid is onlangs een tussenevaluatie opgesteld dat ook als input kan dienen. Daarnaast wil de gemeente Assen ook inzetten op gelijke kansen voor jongeren en inzetten op leesbevordering onder jongeren. Hierover is nog geen beleid geformuleerd. De genoemde onderwerpen sluiten op elkaar aan en overlappen elkaar soms. Daarom vinden wij het wenselijk dat er integraal beleid komt waarin de genoemde beleidsterreinen nog beter op elkaar worden afgestemd. Het gaat hier om beleid gericht op de VVE-doelgroep (2-6 jaar), kinderen in het primair onderwijs, jongeren op het voortgezet onderwijs en om volwassenen met lage basisvaardigheden, zowel de NT1-ers (Nederlands als eerste taal) als NT2-ers (Nederlands als tweede taal). Daarnaast denken wij dat er ook linkjes zijn met het integraal jeugdbeleid en armoedebeleid.

Proces
Beleid maken we in Assen samen met onze ketenpartners, zoals het onderwijs, kinderopvang, GGD, Vaart Welzijn, het taalhuis, Bibliotheek DNK en ervaringsdeskundigen. Voor deze opdracht kan voor de begeleiding van bijeenkomsten gebruik gemaakt worden van procesbegeleiders van de gemeente Assen. Ook zullen de betrokken beleidsadviseurs meedenken en begeleiding bieden bij deze opdracht.

Resultaat
Eén beleidsdocument met een integrale visie en voldoende aandacht voor alle eerder genoemde beleidsterreinen. Het beleidsdocument bestaat uit een integrale visie, doelen en actiepunten.
Functie vereisten zijn:
Tenminste 3 jaar aantoonbare gemeentelijke werkervaring

Aantoonbare ervaring met het opstellen van beleid, waarbij externe partijen betrokken zijn

Ervaring in het beleidsveld van onderwijs/ laaggeletterdheid is een pré

Organisatie/ Team
Het team Strategie en Advies bestaat in totaal uit vijftig adviseurs en strategisch adviseurs. Zij zetten zich dagelijks in om Assen gezonder, duurzamer, gastvrijer, veiliger en mooier te maken. Vanuit het team bestaat een veelheid aan samenwerkingsrelaties. Intern en extern. Assen ontwikkelt zich sterk op diverse terreinen. De adviseurs zijn trots daaraan bij te dragen. Binnen het team zijn alle beleidsterreinen aanwezig. Dat zorgt voor afstemming en goede samenwerking. Ook biedt het kansen aan de medewerkers zich breed te ontwikkelen
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: