Freelance projectleider implementatie AVE-model (Aanpak Voorkomen Escalatie, zzp) – vacatures – Gemeenteprojecten – Assen

  • Assen

Gemeenteprojecten

Starten: 01-02-2023
Duur: 1 jaar
Uren: 18 uur per week
Schaal: 11A
Gesprekken: 19-01-2023 in de middag
Richtlijn tarief: € 97,-

Opdracht met als resultaten een simpel op- en afschalingsmodel voor casuïstiek in het netwerk van de gemeente Assen met duidelijke rollen en taken, door implementatie van het AVE-model (Aanpak Voorkomen Escalatie) Verantwoordelijkheden helder intern en bij alle betrokken partijen. Betere verbinding zorg- en veiligheidsdomein.

Werkzaamheden :
· Plan van aanpak opstellen voor de implementatie van het AVE-model in 2023. Daar maakt in ieder geval deel van uit:
· Procesvoorstel & planning (bestuurlijke besluitvorming etc) maken
· Analyse opdrachten/ invulling van rollen ihkv AVE-model en voorstel voor aanpassingen/-vullingen in overleg met betrokken afdelingen, accounthouders en externe partijen. Daarmee invulling geven aan AVE-model door aanwijzen casusregierol en procesregierol per opschalingsniveau
· Eén vervolgsessie met betrokken partijen (deelnemers verkennende sessie) om ingevuld AVE-model te bespreken en zo nodig aan te passen/-vullen. Samen met regioteam Z&V (onafhankelijk dagvoorzitter)
· Eén bestuurlijke sessie om het AVE-model vast te leggen/ aanpak te borgen/ draagvlak in netwerk. Samen met regioteam Z&V (onafhankelijk dagvoorzitter)
· Verdere implementatie: wat is nodig om de werkwijze in de praktijk te brengen bij alle collega’s en partijen in het netwerk zorg en veiligheid?
· Rol en taken werkgroep
· Communicatie: hoe stakeholders blijven betrekken en in stelling brengen. Zorgen voor brede bekendheid met model, op bestuurlijk, directie/management en uitvoerend niveau (presentaties, nieuwsberichten etc).
· Betrokkenheid bij een aantal complexe domein overstijgende casussen als input voor voorstel procesregie en AVE-model.
· Op korte termijn: voorstel en profiel voor domeinoverstijgende procesregierol b ij de gemeente voor snijvlak Zorg en Veiligheid (AVE2 -> AVE3) als onderdeel van de AVE-aanpak.
· Organiseren van een werkgroep met collega’s en een werkgroep + met de belangrijkste ketenpartners erbij: Vaart Welzijn, GGZ, ZVHD, regioteam Z&V en Veilig Thuis
· Afstemmen met de ambtelijke opdrachtgever
· Afstemmen met het Regioteam Zorg en Veiligheid (leveren expert AVE-model & onafhankelijk sessieleiders)
· Op verzoek ondersteunen van de werkzaamheden van de ambtelijke opdrachtgever (bijv input bestuurlijke advisering)
· Afstemmen met beleid
· Indien gewenst input leveren voor regionale uitrol (ter ondersteuning van opdrachtgever)
Aanbevelingen voor het vervolg: (vervolg) rollen en taken die nodig zijn en welke randvoorwaarden nodig zijn (bijv verbinding zorg- en veiligheidsbeleid).

Team
Het team Strategie en Advies bestaat in totaal uit vijftig adviseurs en strategisch adviseurs. Zij zetten zich dagelijks in om Assen gezonder, duurzamer, gastvrijer, veiliger en mooier te maken. Vanuit het team bestaat een veelheid aan samenwerkingsrelaties. Intern en extern. Assen ontwikkelt zich sterk op diverse terreinen. De adviseurs zijn trots daaraan bij te dragen. Binnen het team zijn alle beleidsterreinen aanwezig. Dat zorgt voor afstemming en goede samenwerking. Ook biedt het kansen aan de medewerkers zich breed te ontwikkelen

Wij vragen:
· Senior/ zwaargewicht met minimaal 5 jaar ervaring in veiligheidsdomein en zorgdomein. Bij voorkeur met adviserende rol binnen gemeente en projectmanagement.
· Passie voor vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid
· Actuele kennis van de ontwikkelingen op 1 of meerdere thema’s (rakend aan) het snijvlak van zorg en veiligheid. Bekend met wetgeving en de bestuurlijke bevoegdheden die van toepassing zijn op de aanpak van complexe casuïstiek
· Ervaring met domeinoverstijgende samenwerking. Zicht op de interne gemeentelijke organisatie en het externe netwerk van zorg- en veiligheidspartners. In staat om partijen te verbinden en draagvlak te creëren. Neemt stakeholders goed mee in de plannen en stappen
· Doorpakker/ staat stevig in de schoenen. Nadruk ligt op het opbouwen van goede relaties, maar daar waar nodig durven aanspreken en opschalen. Proactieve en ondernemende werkstijl.
· Politieke/ bestuurlijke sensitiviteit
· Ervaring met procesregie in complexe casuïstiek
· Een afgeronde hbo+ / wo-opleiding of hbo+ / wo werk- en denkniveau
Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: