Freelance gedragswetenschapper (zzp) – Gemeenteprojecten Banen – Assen

  • Assen

Gemeenteprojecten Banen

Starten: 01-12-2022

Duur: 6 maanden (einddatum 1-5-2023)

Uren: 16

Schaal: 11

Opdracht:

Als gedragswetenschapper ondersteun jij jouw collega’s van team jeugd (casemanagers en indicatiestellers) bij het opbouwen van het diagnostische beeld bij een binnen gekomen zorgmelding, waaronder het analyseren van de gezinssituatie met het oog op het voorkomen van kindermishandeling. Verder ondersteun jij de casemanager en indicatiestellers bij de toetsing en interpretatie van de zorgmelding, de juiste hantering van de diagnostische instrumenten en bij het formuleren van goed onderbouwde plannen of adviezen. Jij volgt en ondersteunt gevraagd en ongevraagd het primaire proces en de eventueel daaruit voortvloeiende beslissingen. Ook beoordeel en borg je indicatiebesluiten en ben je daarmee inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan.

Verder hou jij je bezig met:

Het verrichten van aanvullende diagnostiek: onderzoeken van bijvoorbeeld gedragskenmerken, competenties, aard en oorzaak van aan psychisch probleem, etc.

Het leiden van werk- en casuïstiekbesprekingen en hier op methodische wijze vorm aan geven

Het beleggen van individuele casuïstiekbesprekingen in geval van crisis- of spoedsituaties

Het begeleiden van intervisiegroepen

Het stimuleren en ondersteunen van indicatiestellers en casemanagers in hun adviesrol

Het bevorderen van de indicatiestellers en casemanagers in hun inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid

Outreachend werken richting de jeugdige en eventueel de ouders/verzorgers

Team

Je komt te werken in het team Sociaal Domein Kwaliteit. Dit team is één van de drie teams van het Sociaal Domein naast Sociaal Domein Binnen en Sociaal Domein Kwaliteit. Samen zijn deze drie teams verantwoordelijk voor de dienstverlening in het Sociaal Domein op het gebied van Jeugd, WMO, Leerplicht en RMC. Het team Kwaliteit kan worden gezien als het bedrijfsbureau voor de andere teams binnen de uitvoering van het sociaal domein. Denk aan het verbeteren van werkprocessen, juridische kwaliteit, cliëntervaringsonderzoeken & monitoring, contract- & kwaliteitsmanagement, interne controle & auditing en uitvoeringsbeleid. In dit team werken ongeveer 26 medewerkers.

Deze functie is ter ondersteuning aan de indicatiestellers en casemanagers jeugd. Je werkt samen met een andere gedragswetenschapper.

Wij vragen

Een academische opleiding orthopedagogiek of psychologie, bij voorkeur aangevuld met een opleiding orthopedagoog generalist of GZ-psycholoog

Registratie in het beroepsregister (NIP/NVO/BIG)

Bekendheid met de beroepscode voor de jeugdzorg het professioneel statuut en handelt daarnaar

Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, het landelijke jeugdbeleid en de jeugdzorgketen in Drenthe

Ervaring met therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden

Kennis van opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren

Kennis van problematische opvoedingssituaties

Ervaring met de benaderingswijze Signs of Safety

Kennis van vormen en aanpak van kindermishandeling

Kennis van gedragsproblemen en seksueel misbruik

Ervaring met intercultureel en oplossingsgericht werken en coachen

Kennis van relevante wet- en regelgeving

Jouw competenties

Samenwerking: maakt actief en waar nodig gebruik van de binnen de eigen organisatie en bij de keten-partners aanwezige expertise

Communicatief vaardig: uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en heeft voldoende communicatieve vaardigheden in het overdragen van kennis en kunde

Omgevingssensitiviteit: beschikt over sensitiviteit voor anderen, de organisatie en externe contacten en weet zich daar representatief in op te stellen. Schaart zich actief achter beleid en plannen die door de organisatie zijn vastgesteld.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: