Delivery Manager – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – Assen

  • Assen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Multidisciplinaire en omvangrijke ICT-opdrachten voor grote rijksklanten conform de verwachtingen laten verlopen. Dat is in het kort je boeiende opgave als deliverymanager ICT. Denk aan klanten als Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. En trajecten met directe impact op de kwaliteit en betrouwbaarheid van systemen en applicaties binnen deze organisaties. Jouw werk heeft dus zichtbaar resultaat voor alle Nederlanders.

Jij bent, vanuit de levering, de smeerolie in het hele proces, van de uitvraag bij de klant tot en met de afronding van een opdracht. Je werkt hierbij richting klanten nauw samen met de relatiemanager. In je werk ben je tegelijkertijd bij meerdere trajecten en binnen verschillende afdelingen van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) betrokken. Je slaat de brug tussen de behoefte van de klant en de agile-uitvoering ervan door de multidisciplinaire scrum-teams binnen DICTU. En je stemt continu af met de verantwoordelijke teamleiders, productowners en scrummasters. Jouw doel: zorgen dat ICT-producten en -diensten volgens de afspraken over kosten, kwaliteit, planning en conform de verwachtingen worden opgeleverd. Daarbij doe je met je team(s) ook proactief suggesties richting klanten over hun ICT-landschap.

Intensief klantcontact met het oog op de levering en doorlopend schakelen tussen verschillende opdrachten en met alle betrokkenen binnen en buiten DICTU; dat zijn de belangrijkste ingrediënten van jouw veelzijdige functie als deliverymanager. Je stemt de verwachtingen met de klant af, stelt servicelevel-agreements (SLA’s) op en vertaalt de afspraken naar grote programma’s binnen DICTU die je vervolgens begeleidt. Je bent op operationeel en tactisch niveau ook de vertegenwoordiger van DICTU in externe netwerken. Je onderhoudt contacten met diverse partijen, voert onderhandelingen, creëert draagvlak voor trajecten en vormt coalities om zo samen tot het juiste resultaat te komen.

Naast je rol als eerste aanspreekpunt voor de levering richting de klant en als de teamoverstijgende aanjager van trajecten, ben je ervoor verantwoordelijk dat werkzaamheden binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden worden uitgevoerd. Dus conform geldende wet- en regelgeving, compliancy-regels en in lijn met de eisen die DICTU stelt aan bijvoorbeeld architectuur, veiligheid, privacy en kwaliteit. Waar nodig grijp je in en stuur je bij.

Tot slot heb je een belangrijke rol in het inspireren, motiveren en verbinden van de scrum-teams in jouw trajecten en je coacht de teams in het werken volgens de agile-principes. Kortom: een uitdagende functie waarin zowel je organisatorische kwaliteiten als je stevige persoonlijkheid volledig tot hun recht komen.

Tegelijkertijd meerdere grote ICT-opdrachten opstarten, begeleiden en succesvol afronden. Jij doet het! Dit lukt je, omdat je ijzersterk bent in plannen, organiseren, afstemmen met andere onderdelen van DICTU en sturen op het juiste resultaat. Als geen ander weet je teams en andere betrokkenen rond een traject te verbinden en je schakelt moeiteloos tussen verschillende opdrachten en in gesprekken op alle niveaus. Daarbij houd je altijd het overzicht in je brede functie, ben je een prettige en betrouwbare sparringpartner voor klanten, een uitstekende netwerker en bovendien een inpirerende coach voor de teams waarmee je werkt.

Wat we verder vragen:

Je beschikt over wo-niveau.

Je hebt ruime ervaring met het werken volgens de methodieken en technieken van agile en in het aansturen en coachen van scrumteams (DevOps, agile, ASL/ITIL).

Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken.

Je hebt kennis van en ervaring met financieel-economische en bedrijfsvoeringsprocessen.

Je hebt kennis van en ervaring met risicomanagement en risicoanalyse.

Competenties:

Uitstekende analytische vaardigheden.

Goed in plannen en organiseren.

Grote dosis organisatie- en omgevingsbewustzijn.

Goede communicatieve vaardigheden.

Staande weten te houden in een complexe en politieke organisatie.

Proactief en overtuigend.

Balans tussen samenwerkingsgericht, resultaatgericht en klantgericht.

Creatief, sterk in netwerken, samenwerken, verbinden en motiveren.

Gericht op zelfontwikkeling.

Salarisniveau schaal 12

Maandsalaris Min €3.919 – Max. €5.825 (bruto)

Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week 32

Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: