Consulent Jeugdzorg (28-36 uur) – Matchpartner – Assen

 • Assen

Matchpartner

Wat ga je doen?

Voor deze functie zoeken wij een daadkrachtige collega die samen met opvoeders en kinderen gesprekken voert over de opvoedvraag en de oplossingen. De uitkomsten hiervan verwerk je in gespreksverslagen met adviezen die kunnen leiden tot een beschikking of andere oplossing. Daarnaast bied je kortdurende jeugdhulp op maat en zet je voorliggende voorzieningen in op maat. Uitgangspunt is dat je de eigen kracht en zelfregie van de inwoner versterkt door uit te gaan van kwaliteiten en mogelijkheden van de inwoner.

 • Houd je je bezig met crisisinterventies 
 • Signaleer je onveilige situaties en maak je een risicotaxatie
 • Stel je veiligheidsplannen op en bewaak je deze
 • Beleg je beschermingstafels met de Raad voor de Kinderbescherming en voer je regie op veiligheid
 • Dien je Verzoeken Tot Onderzoek in bij de Raad voor de Kinderbescherming
 • Collega’s in de organisatie en je team ondersteun en adviseer je op het gebeid van veiligheid in gezinnen
 • Ben je vraagbaak en geef je advies
 • Ook draag je bij aan inhoudelijke beleidsontwikkeling op het gebied van complexe veiligheidscasuistiek
 • Salaris tot €4700,-
 • Reiskostenvergoeding (€0,21 per km)
 • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: