Beleidsadviseur Zorg & Veiligheid (32-36 uur) – Matchpartner – Assen

  • Assen

Matchpartner

Vanuit de gemeente lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling rondom thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid. Dit doe je onder andere door in de verbinding met collega’s van deze beleidsterreinen gezamenlijk te komen tot (bestuurlijke) advisering. 

Je overziet het werkveld, neemt vanuit de gemeente deel aan (regionale) overleggen en adviseert de bestuurders. Je hebt een visie op de thema’s en je weet deze om te zetten naar concrete voorstellen en adviezen. 

Bij deze gemeente zijn we druk bezig om de domeinen zorg en veiligheid beter op elkaar af te stemmen. We werken namelijk op dit vraagstuk vanuit verschillende teams. De gemeente heeft al twee procesregisseurs Zorg en Veiligheid. Jij werkt nauw met hen samen en zorgt hierbinnen voor de teamoverstijgende (beleids)ontwikkeling en je levert een bijdrage aan het logischer inrichten van communicatie- en informatiestromen binnen het zorg en veiligheidsdomein. 

Je bent accounthouder voor het Zorg en Veiligheidshuis Drenthe en je adviseert de verantwoordelijke wethouder over de ontwikkelingen die geagendeerd zijn op de VDG-tafel Zorg en Veiligheid. Vanuit hier denk je mee en adviseer je over beleid op het snijvlak van zorg en veiligheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de aanpak voor personen met een hoog veiligheidsrisico, jaag je de verdere inbedding van het AVE-model aan (en de werkzaamheden die hieruit voortvloeien) en verken je de mogelijkheden voor (regionale) subsidies.

  • Salaris tot €5300,-
  • Reiskostenvergoeding (€0,21 per km)
  • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
  • Pensioenregeling
  • Opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: