Adviseur Zorg & Veiligheid (32-36 uur) – Matchpartner Werving en Selectie – Assen

  • Assen

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Het team Ontwikkeling en Advies bestaat in totaal uitca. vijftig adviseurs. Zij zetten zich dagelijks in om de Gemeentegezonder, duurzamer, zelfredzamer, veiliger en mooier te maken.Vanuit het team bestaat een veelheid aan samenwerkingsrelaties.Intern en extern. De Gemeente ontwikkelt zich sterk op diverseterreinen. De adviseurs zijn trots daaraan bij te dragen. Binnenhet team zijn alle beleidsterreinen aanwezig. Dat zorgt voorafstemming en goede samenwerking. Ook biedt het kansen aan demedewerkers zich breed te ontwikkelen.

OverMatchpartner

WaaromMatchpartner?

Wij hebben oog voorjou persoonlijk als kandidaat. Wat zijn je wensen, wat is jesituatie nu en zijn er nog verbeterpunten? Wij kijken verder dan jeCV, kortom: jij als persoon staat centraal. Wij zorgen ervoor datje met een positief gevoel naar je werk gaat.

Wij doen hard ons best om jou zo snel mogelijk (binnen 2werkdagen) reactie of feedback te geven. Voor deze vacature kan jeschakelen met Jip van Groningen via 06 436 29080 of jip@matchpartner.nl

Ben jij als ZZP’er op zoek naar een nieuweopdracht? Aarzel dan ook niet om mij tecontacten.

Matchpartner zet zich in voor jou.Wij zijn altijd op zoek naar een duurzame match, die past bij jouwloopbaan. We willen daarom niet alleen je cv, maar ook jou alsprofessional leren kennen. Zo zorgen we voor een persoonlijke,professionele aanpak op maat. Wij vinden gezelligheid en een klikook erg belangrijk, dus ook af en toe gezellig koffie drinken ensamen sparren met je vaste contactpersoon over jeloopbaan.

Functieomschrijving

Vanuit de gemeente lever je een bijdrage aan debeleidsontwikkeling rondom thema’s op het snijvlak van zorg enveiligheid. Dit doe je onder andere door in de verbinding metcollega’s van deze beleidsterreinen gezamenlijk te komen tot(bestuurlijke) advisering. 

Je overziet hetwerkveld, neemt deel aan (regionale) overleggen en adviseert debestuurders. Je hebt een visie op de thema’s en je weet deze om tezetten naar concrete voorstellen en adviezen. 

In Assen zijn we druk bezig om de domeinen zorg enveiligheid beter op elkaar af te stemmen. We werken namelijk op ditvraagstuk vanuit verschillende teams. De gemeente heeft al tweeprocesregisseurs Zorg en Veiligheid. Jij werkt nauw met hen samenen zorgt hierbinnen voor de teamoverstijgende (beleids)ontwikkelingen je levert een bijdrage aan het logischer inrichten vancommunicatie- en informatiestromen binnen het zorg enveiligheidsdomein. 

Je bent accounthoudervoor het Zorg en Veiligheidshuis Drenthe en je adviseert deverantwoordelijke wethouder over de ontwikkelingen die geagendeerdzijn op de VDG-tafel Zorg en Veiligheid. Vanuit Assen denk je meeen adviseer je over beleid op het snijvlak van zorg en veiligheid,bijvoorbeeld ten aanzien van de aanpak voor personen met een hoogveiligheidsrisico, jaag je de verdere inbedding van het AVE-modelaan (en de werkzaamheden die hieruit voortvloeien) en verken je demogelijkheden voor (regionale) subsidies.

Functie-eisen

Wij vragen

  • Minimaal een Hbo-diploma in de richting vanbestuurskunde, integrale veiligheidskunde of ietsvergelijkbaars. 
  • Minimaal 3 jaar ervaringin een vergelijkbare functie binnen een Gemeente
  • Je bent bekend met bestuurlijke verhoudingen en je kuntbelangenafwegingen maken
  • Je hebt een goed oogvoor de belangen van alle partijen en je weet die teverbinden

Arbeidsvoorwaarden

  • Salaristot €5000,-
  • Reiskostenvergoeding(€0,21 per km)
  • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
  • Pensioenregeling
  • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: