Adviseur Leidende Principes Gemeente – Matchpartner Werving en Selectie – Assen

 • Assen

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Voor deze opdracht zal je met namebetrokken zijn bij de projectgroep Leidende principes en teamJeugd. De functie wordt ingevuld binnen team kwaliteit.

Het team Kwaliteit isonderdeel van de uitvoering Sociaal Domein en kan worden gezien alshet bedrijfsbureau voor de andere teams binnen de uitvoering vanhet Sociaal Domein waarin meerdere disciplines samenwerken. Denkaan het verbeteren van werk en bedrijfsprocessen,verandertrajecten, juridische kwaliteit, cliëntervaringsonderzoeken& monitoring, contract- & kwaliteitsmanagement, internecontrole & auditing en uitvoeringsbeleid. In het team werkenongeveer 26 mensen.

OverMatchpartner

Matchpartner iseen gespecialiseerd detacheringsbureau in de branches : Zorg enWelzijn, Arbo en Verzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wijvanuit de inhoud en hierbij stellen wij jou centraal.
Wij vinden het belangrijk om een duurzame samenwerking aan te gaan.Hierbij is gezelligheid en een klik ook zeker belangrijk. Denkdaarbij aan af en toe gezellig lunchen en koffie drinken met jevaste contactpersoon of sparren over je loopbaan.

Wij doen hard ons best om jou zo snel mogelijk (binnen 2werkdagen) reactie of feedback te geven. Voor deze vacature kan jeschakelen met Bo van der Woude via 06 34 48 52 20 ofbo@matchpartner.nl

Functieomschrijving

Wij zoeken voor de Gemeenteeen Adviseur Leidende principes enWerkbegeleider volgens Signs of Safety voorgemiddeld 16 – 24 uur per week.

Voor het project‘’leidende principes’’ zoeken we een adviseur met ervaring met hetrealiseren van cultuurverandering. Je wordt onderdeel van dekerngroep van dit project en bent de sparringspartner van deprojectleider. Je denkt mee, adviseert en ondersteunt in hetopzetten en uitvoeren van de aanpak voor de implementatie van deleidende principes; werken volgens de bedoeling, 1 gezin – 1 plan –1 contactpersoon, eigen regie inwoner en wijkgerichtwerken.

Een van de deelprojecten die hierondervallen is werkbegeleiding. Jij zet je als werkbegeleider in voorhet team Jeugd en het

Aanmeldteam Jeugd. Dithoudt in dat jij 1 – op 1 coaching/begeleiding geeft waarmee je debewustwording op het werken volgens de vier leidende principesvergroot. Daarnaast heb je binnen de werkbegeleiding de taak om debenaderingswijze signs of safety te borgen, een verbeterslag temaken in het toepassen van de stappen van de CrvB (in gesprek enresultatenplan) en het verbeteren van de gespreksvoering. Je benthierbij goed in staat om aan te sluiten bij de individueleontwikkelvragen van medewerkers en/of subteams.

Je hebt een rol in de doorontwikkeling van het sociaaldomein. Jij bevordert de samenwerking met andere uitvoeringsteams,het voorliggend veld, leveranciers en zorgaanbieders. Je stimuleertmedewerkers om breed en in samenhang te kijken. Je hebt daarin eenvoorbeeldrol. Je hebt strategisch inzicht en creëert draagvlak opverschillende niveaus; van wethouder, concernmanager, teammanager,tot uitvoerende teams. Je helpt ons te zorgen dat we met de juistedingen bezig gaan. 

Functie-eisen

 • Kennis van de ontwikkelingen Sociaal Domeinbreed
 • Strategisch inzicht
 • Aantoonbare ervaring met organisatie ontwikkeltrajectenen cultuurverandering
 • Aantoonbare ervaring alswerkbegeleider Jeugd
 • Kennis van de stappen vande CRvB en de benaderingswijze Signs of Safety
 • Affiniteit met de vier leidende principes zoals hierbovenbeschreven
 • Kennis van de sociale kaart in degemeente Assen is een pré
 • Je houdt overzichten werkt gestructureerd
 • Een verbinder eniemand die goed kan samenwerken
 • Bestuurlijkeen politieke sensitiviteit
 • Een relevanteopleiding op HBO+ niveau

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaristot €6000,-
 • Reiskostenvergoeding(€0,21 per km)
 • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: