Adviseur energie innovatie – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – Assen

  • Assen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Functieomschrijving

Het team Energie Innovatie van RVO heeft een uitdagende job voor een Adviseur Energie Innovatie die aan de slag gaat binnen de thema’s Smart Energy Systems en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Vanuit deze thema’s en expertise ondersteun je de grote opgave naar een klimaatneutraal energiesysteem in Nederland. Je werkt samen met een team van ervaren en gespecialiseerde adviseurs met kennis van verschillende duurzame energie technologieën, sectoren en markten, mensen van RVO en van de Topsector Energie.

Smart Energy Systems

Een van de grote opgaves van de energietransitie is het inpassen van de snel toenemende hoeveelheid met wind en zon duurzaam opgewekte elektriciteit in het gehele energiesysteem. Hiervoor is nog veel vernieuwing nodig die wordt gestimuleerd met missiegedreven innovatieprogramma’s. Het Smart Energy Systems team stimuleert bedrijven en kennisinstellingen met advies, kennis en subsidies.

Als adviseur bij thema Smart Energy Systems overleg je met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders over hun initiatieven, adviseer je marktpartijen over mogelijkheden voor ondersteuning. Je beoordeelt subsidieaanvragen van consortia van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en zet strategische opdrachten uit om noodzakelijke kennis te ontwikkelen. De subsidies zijn met name bedoeld voor industrieel onderzoek en de demonstratie van nieuwe technieken en systemen in verschillende markten. De ontwikkelde kennis draag je actief uit naar andere stakeholders.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie

Naast de technische uitdaging is de energietransitie ook een sociaal, economisch en juridisch veranderingsproces en heeft impact op menselijke verhoudingen, ecologie en landschap. Het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-E) benadert innovatie integraal en multidisciplinair en betrekt belanghebbenden vanaf het begin. Ze helpt te zoeken naar ‘de vraag achter de vraag’ en reikt beproefde en nieuwe sociale instrumenten en inzichten aan met als doel om de realiseerbaarheid van energie-innovaties te vergroten. De principes van Theory U vormen een belangrijke basis voor de werkwijze van MVI-E. MVI-E faciliteert dat stakeholders van een complex vraagstuk samen het onderliggende blootleggen en bijdragen aan oplossingen voor het echte probleem.

Als adviseur bij het MVI-e thema heb je affiniteit met industrie en haar maatschappelijke en ecologische context; MVI-e werkt in de volle breedte van de energietransitie. Je zet opdrachten uit voor bijvoorbeeld de procesbegeleiding van multi-stakeholderprocessen of voor inhoudelijke verkenningen. Je betrekt andere stakeholders bij deze processen en helpt de kennis uit de verkenningen te delen. Je werkt samen met ervaren adviseurs, krijgt de kans om je in te werken in het betreffende onderwerp en je gaat je eigen weg zoeken in de relevante netwerken in Nederland. Op termijn is deelname aan internationale netwerken ook een mogelijkheid.

De rijksoverheid stimuleert de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. In het missiegedreven innovatiebeleid werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen om onderzoek gericht hiervoor in te zetten.

Functie-eisen

Heb je ervaring op één of beide vakgebieden en wil je jezelf verder professioneel ontwikkelen? Dan komen wij graag in gesprek met jou!

Voor deze functie van Adviseur Energie Innovatie zien we graag:

Aantoonbare kennis van en werkervaring met innovatie en transitie.

Aantoonbare kennis van en werkervaring met energiesystemen, duurzame energie.

Aantoonbare kennis van digitalisering van het energiesysteem en Smart Energy Systems.

Begrip van maatschappelijke aspecten en ervaring met procesbenaderingen zoals Theory U.

Ervaring en/of interesse om te werken met bedrijven (waaronder industrie) en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Je bent in staat om bij subsidiebeoordelingen en inkoopprocessen ideeën concreet te maken en precies te formuleren, daarbij weet je de essentie naar boven te halen.

Je kunt innovatief handelen (nieuwe, creatieve (proces)oplossingen en ‘out of the box denken’).

Je hebt gevoel voor (politieke en bestuurlijke ) verhoudingen.

Samenwerken en verbinden doe je als een echte teamspeler.

Competenties:

Je beschikt over uitstekende schriftelijke, mondelinge uitdrukkings- en adviesvaardigheden en bent in staat projectmatig te werken. Afstemming en (keten)samenwerking met collega’s is voor jou vanzelfsprekend. Initiatief tonen, analytisch vermogen en netwerkvaardigheden zijn belangrijke competenties.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: